Inloggen

Lesreglement

 1. De tennislessen in de zomerperiode vinden plaats op het tennispark van TC
 2. Er zijn 2 lesperioden, van oktober tot en met maart (Winterperiode) en van april tot en met september (zomerperiode) (afhankelijk van hoe basisschoolvakanties vallen). Er wordt in principe géén les gegeven op officiële feestdagen, in het grootste deel van de basisschoolvakanties en tijdens toernooien activiteiten van LTC Potec.;
 3. Het trainingsuur zal bestaan uit 60 minuten training op technische, tactische en conditionele aspecten.
 4. Trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van LTC Potec (of er moet met de vereniging nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt) en kunnen alleen gevolgd worden bij aan TTA verbonden trainers;
 5. Het inschrijfformulier voor de training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij LTC Potec of TTA. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier;
 6. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld;
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, niet komen opdagen, tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger etc. volgt geen restitutie van het lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer/trainster;
 8. Indien de weersomstandigheden of de toestand van de banen het niet mogelijk maken een les op zinvolle wijze doorgang te laten vinden, wordt deze afgelast. Indien een les voor minder dan 25 minuten gegeven was, wordt deze als uitgevallen beschouwd. Een les die al meer dan 25 minuten aan de gang was voor hij onderbroken werd, wordt als gegeven beschouwd.
 9. Voor deze uitgevallen lessen geldt dat bij 2 of meer verregende lessen één les ingehaald wordt;
 10. Uitval door afwezigheid van de trainer (bijvoorbeeld ziekte) zal altijd ingehaald worden of er wordt vervanging geregeld;
 11. Onbehoorlijk gedrag naar de trainer en/of medespeler kan niet worden getolereerd. Leerlingen zullen de les moeten verlaten en bij herhaling zullen verdere maatregelen worden genomen;
 12. Tenniskleding en correcte tennisschoenen zijn vereist;
 13. Na de training moeten de banen worden geveegd en afval worden opgeruimd;
 14. Het volgen van de trainingen is voor eigen risico. LTC Potec en TTA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen;
 15. Wanneer de jeugdleden verhinderd zijn voor een training dienen zij dit vooraf te melden door naar de trainer te bellen of te mailen.