Inloggen

LTC POTEC viert haar 40 jarig jubileum

LOGO Potec 40 jaar (nieuw)Op 10 maart 1976 vond in het KA huis de officiele oprichting plaats van LTC POTEC. Bij een 5- tal echtparen die in Karken tennisten ontstond in 1975 het plan om ook in Posterholt een tennisvereniging op te richten. Via een enquete werd in het dorp de belangstelling gepeild voor het oprichten van een tennisclub. In 2 weken tijd leverde dit een positief resultaat op van 130 potentieel geinteresseerden. In de winter van 75/76 ging een commissie van oprichting aan de slag om te komen tot oprichting van een vereniging en het voorbereiden van de aanleg van tennisbanen. Deze commissie onder voorzitterschap vaan Ton Timmermans (z.g) bestond verder uit: Henk Gerardts, Ton Op het Veld, Jo Rademakers, Jan Nieskens(z.g) en Jan Verdoorn. Via het “textiel circuit” werd stevig gelobbyd bij de gemeente om een geschikte lokatie te vinden, wat uiteindelijk resulteerde in de aankoop van het jeugdtrefcentrum met omliggende gronden aan de Heerbaan van de parochie.

In maart 1976 vond tenslotte de oprichtingsvergadering plaats van LTC POTEC. Op deze avond werden er reeds 150 leden ingeschreven en binnen 3 maanden was het ledenaantal al opgelopen tot 225. Het bestuur van het eerste uur bestond uit: Har Geraeds(z.g) voorzitter, Henk Gerardts vz voorzitter, Jan Verdoorn secretaris, Ton op het Veld penningmeester en de leden, Hilda Kersten, Eef Bakkes, Jan Nieskens , Jo Rademakers en Pierre Smeets. Kort daarop ging de eerste spade in de grond en kon reeds na een half jaar op 2 banen gespeeld worden. Voor de winter van 1976/77 stond de bouw van kleedgelegenheid en verbouw van het trefcentrum op het programma.TennisDirect Logo (2)

Niet onvermeld mag blijven, dat tussen de oprichting en  de eerste oplevering van de 2 genoemde banen wekelijks 100 leden naar Vlodrop trokken om daar in de sporthal de eerste ballen te slaan. De opening van het clubgebouw vond plaats op 7 augustus 1977 door toenmalig burgemeester Sjra van Heur en vond de inzegening plaats door pastoor Kuppens met als misdienaar groundsman Maan Roubroeks die niet alleen het gebouw, maar ook de gravelbanen van de eerste beregening voorzagen.

Het clubgebouw kreeg de naam “het Mezzelke”. de naamgever daarvan was Louis Verbeek. Aan de eerste competitie in 1977 namen 4 teams deel: 2 mix, een heren en een dames team. In 1978 was dit aantal reeds uitgebreid tot 10 teams waarvan 1 junioren landelijk team. In dat jaar werden de eerste successen gevierd: het eerste heren- en mix team werden kampioen. In 1980 promoveerden zij zelfs naar de hoofdklasse. tussentijds zagen verschillende commissies het levenslicht om de taak van het bestuur te verlichten. Zo ontstond de technische commissie, de recreantencommissie, de jeugdcommissie, de commissie beheer en onderhoud en de redactie van het clubblad “de Pottecijker”. In 1979 werd voor het eerst in aug/sept het kermistoernooi georganiseerd. Een toernooi dat uitgroeide tot een wijd en zijd bekend en gewaardeerd toernooi met een sterke deelname, ook van onze oosterburen. Tot op heden staat ons toernooi nog steeds goed aangeschreven in de regio en mag zich verheugen in een nog steeds groeiende deelname. De club groeit in de daarop volgende jaren uit tot 300 leden en werd een ledenstop met wachtlijst ingevoerd.(kom daar nu eens om). Op 6 juli 1986 wordt het grootste succes behaald uit de historie van LTC POTEC. het 1e mix team, bestaande uit: Johanna Bonné, Dian America, Hein Gootzen en Jen Geelen, wordt Nederlands kampioen van de districtsklassen. In de 90 ‘tiger jaren waren er ook nog successen voor het 1e mix team en de heren 50+ die in de hoofdklasse het Limburgs kampioenschap behaalden. In 1997 werd gestart met de bouw van een nieuw clubhuis. Met vereende krachten werd door de eigen leden o.l.v. de bouwmeesters Sef v.d.Velden en Jo Schmitz een nieuw clubhuis tijdens de winter periode uit de grond gestampt. Bij de opening van het seizoen 1998 kon het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen en konden we trots de inspanningen van vele leden bewonderen. Zo zie je maar dat enthousiasme en inzet van mensen kan leiden tot mooie successen.

Vanaf 2000 zien we het ledenaantal terug lopen mede door vergrijzing en ontgroening. Helaas zet dit proces zich nog steeds voort en is onze toekomst, mede ook door de dit jaar ingegane privatisering derhalve ongewis. Toch kan de vereniging nog steeds een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers, zowel in de commissies als in de groenploeg. Dankzij hun inzet bestaat tenslotte een vereniging en daar zijn we hen dankbaar voor. Of en in welke vorm we het 50 jarig jubileum halen zal de toekomst leren, maar nu vieren we feest.

Op zaterdag 2 juli vieren we ons jubileum vanaf 19.00u met o.a de huldiging van onze jubilarissen die 40 jaar lid zijn van onze vereniging t.w. : Bair en Nelly Gerardts, Henk Gerardts, Jo Rademakers, Truus Kersten, Jen Geelen, Johanna Bonné, Lia Roubroeks, Corry Timmermans en Sef Vernaus.

Op deze feestavond zal de muzikale omlijsting verzorgd worden door orkest Kate Moon en DJ Bastiaan. Alle leden en vooral ook oud- leden worden van harte uitgenodigd om dit feest samen te vieren en natuurlijk mooie herinneringen op te halen.

Mocht U aanwezig willen zijn gelieve dan voor 15 juni in te schrijven via: POTECINFO@HOME.NL ard_jeurissen@hotmail.com of bel Jo van Birgelen tel 06-57600801 Uiteraard kan een vereniging niet zonder sponsors en zeker voor de organisatie van dit 40 jarig jubileum hebben we gelukkig weer een beroep kunnen doen op onze trouwe sponsors.

Onderstaande bedrijven hebben een bijdrage geleverd om dit jubileum succesvol te laten zijn.

Hoofdsponsor

geelenbeton

Subsponsors

logo franssen schilderwerken

Roermond Echtrabobank-logo-print-248x300

RW-NL-logo
PLUS04055_597_Bronswijk_LOGO Sponsoring (2) heineken logo 1 bustin

TennisDirect Logo (2)

 

Begunstigers: Deckers florale vormgeving  Posterholt, Heijmans constructie Posterholt, José Geelen administratie en belastingadvies Posterholt, Dio Janssen Posterholt, Wijen tegels Nederweert, Posnosport Roermond, Henry Janssen veranda’s en overkappingen Posterholt, Wouter Jeurissen installatie Posterholt, Rob Gubbels bouwbedrijf Baexem, Menten dakwerken Koningsbosch, Theelen grondwerken Posterholt. Ik hoop velen van jullie op deze avond te mogen begroeten. Tot dan.

Peter Jeurissen

Voorzitter LTC POTEC

Je kan geen reactie geven.